وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

برنامه های جاری
کنسرت سنتی

کنسرت گروه سروچمان- علی اصغر رستمی-حامد ایمانی

29 شهریور 95
09380400306
ساری، سالن هلال احمر
دو شنبه، 29 شهریور 95 ساعت 20:00
کنسرت پاپ

کنسرت گروه سون - ساری

24 تا 25 شهریور 95
09117903100
ساری، سالن هلال احمر
چهار شنبه، 24 شهریور 95 ساعت 17:00
چهار شنبه، 24 شهریور 95 ساعت 20:30
پنج شنبه، 25 شهریور 95 ساعت 17:00
تئاتر

کابوس مضحک سقراط کشی هستم

23 تا 25 شهریور 95
09112239987
ساری، سالن سلمان هراتی
سه شنبه، 23 شهریور 95 ساعت 18:00
چهار شنبه، 24 شهریور 95 ساعت 18:00
پنج شنبه، 25 شهریور 95 ساعت 18:00
تئاتر

جنگ شادمانه کودکان

15 شهریور 95
09120215357
ساری، سالن ورزشی سید رسول حسینی
دو شنبه، 15 شهریور 95 ساعت 17:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت پاپ بنیامین - بهشهر

31 مرداد 95
09117903100
بهشهر، مجتمع تالار هوتو
یک شنبه، 31 مرداد 95 ساعت 20:00
کنسرت سنتی

کنسرت محمد مهدی ناطق

21 تا 22 مرداد 95
09111531880
ساری، سالن هلال احمر
پنج شنبه، 21 مرداد 95 ساعت 20:00
جمعه، 22 مرداد 95 ساعت 20:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت مهدی احمدوند - ساری

15 مرداد 95
09117903100
ساری، سالن هلال احمر
جمعه، 15 مرداد 95 ساعت 17:30
جمعه، 15 مرداد 95 ساعت 20:30
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت پیمان حاجی زاده

21 تا 22 مرداد 95
09355978443
محمودآباد، مجتمع فرهنگی و هنری غدیر
پنج شنبه، 21 مرداد 95 ساعت 19:30
جمعه، 22 مرداد 95 ساعت 17:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت پاپ علیرضا کلانتری - ساری

12 تا 13 مرداد 95
ساری، سالن سلمان هراتی
سه شنبه، 12 مرداد 95 ساعت 17:30
سه شنبه، 12 مرداد 95 ساعت 20:30
چهار شنبه، 13 مرداد 95 ساعت 20:30