وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

برنامه های جاری
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت محمد علیزاده ساری

25 تا 26 آذر 95
09117903100
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
پنج شنبه، 25 آذر 95 ساعت 18:30
پنج شنبه، 25 آذر 95 ساعت 21:30
جمعه، 26 آذر 95 ساعت 18:30
جمعه، 26 آذر 95 ساعت 21:30
کنسرت سنتی

کنسرت گروه سروچمان- علی اصغر رستمی-حامد ایمانی

29 شهریور 95
09380400306
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
دو شنبه، 29 شهریور 95 ساعت 20:00
کنسرت پاپ

کنسرت گروه سون - ساری

24 تا 25 شهریور 95
09117903100
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
چهار شنبه، 24 شهریور 95 ساعت 20:30
پنج شنبه، 25 شهریور 95 ساعت 17:00
تئاتر

کابوس مضحک سقراط کشی هستم

23 تا 25 شهریور 95
09112239987
ساری، سالن سلمان هراتی
سه شنبه، 23 شهریور 95 ساعت 18:00
چهار شنبه، 24 شهریور 95 ساعت 18:00
پنج شنبه، 25 شهریور 95 ساعت 18:00
تئاتر

جنگ شادمانه کودکان

15 شهریور 95
09120215357
ساری، سالن ورزشی سید رسول حسینی
دو شنبه، 15 شهریور 95 ساعت 17:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت پاپ بنیامین - بهشهر

31 مرداد 95
09117903100
بهشهر، مجتمع تالار هوتو
یک شنبه، 31 مرداد 95 ساعت 20:00
کنسرت سنتی

کنسرت محمد مهدی ناطق

21 تا 22 مرداد 95
09111531880
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
پنج شنبه، 21 مرداد 95 ساعت 20:00
جمعه، 22 مرداد 95 ساعت 20:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت مهدی احمدوند - ساری

15 مرداد 95
09117903100
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
جمعه، 15 مرداد 95 ساعت 17:30
جمعه، 15 مرداد 95 ساعت 20:30